Hoe gaat de WIA-beoordeling door UWV?

   
Antionuszoekt

Hoe gaat de WIA-beoordeling door UWV?

Wanneer u twee jaar ziek bent wordt u opgeroepen door UWV voor de WIA-keuring. De keuring bestaat uit twee delen. Eerst heeft u een gesprek met de bedrijfsarts van het UWV, daarna met een Arbeidsdeskundige.

Gesprek met de bedrijfsarts van UWV

De bedrijfsarts ofwel verzekeringsarts van UWV kijkt naar welke werkzaamheden u wel nog kunt doen. De functionele mogelijkhedenlijst (FML) dient daarbij als uitgangspunt. Op de FML staan verschillende onderdelen waarop u wordt beoordeeld zoals: persoonlijk en sociaal functioneren, op wat voor soort werkplek u kunt werken, welke bewegingen u kunt maken, in welke mate u kunt zitten en staan tijdens uw werk en op welke tijden u kunt werken. Indien de bedrijfsarts van mening is dat u nog (gedeeltelijk) kunt werken wordt u uitgenodigd door de arbeidsdeskundige van UWV.

De verzekeringsarts van UWV beoordeelt of - en in welke mate -u nog kunt werken 

 
Gesprek met de arbeidsdeskundige van UWV

De arbeidsdeskundige kijkt naar aanleiding van de informatie van de bedrijfsarts welke functies u nog zou kunnen uitoefenen. Uitgangspunt daarbij is een computersysteem waarin meer dan 7500 verschillende functies staan. De arbeidsdeskundige kiest drie geschikte  functies met het hoogste loon en selecteert deze als mogelijkheden. Het is belangrijk dat u controleert of u qua opleiding ook aan de eisen voldoet. Vraag dus om de gekozen functies terplekke in te zien!

Vervolgens kiest de arbeidsdeskundige de middelste functie uit om uw mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen. Het verschil tussen het loon van deze (middelste) functie en het loon van de functie waarin u ziek werd (meestal uw huidige functie) bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. 


Een rekenvoorbeeld

Stel dat u in uw functie van uitval (huidige functie) een salaris heeft van € 1.500 en in de middelste functie een salaris van € 800 kunt verdienen, dan wordt u € 1.500 - € 800 / €1.500 x 100% = 47% arbeidsongeschikt verklaard. 


Uw mogelijke uitkering

Na de keuring zijn er vier beslissingen mogelijk:

1. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (80-100%) en ontvangt een IVA uitkering. IVA staat voor  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten;

2.  U bent volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Het UWV denkt dan dat er kans op herstel mogelijk is. U ontvangt dan een WGA uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten;

3. U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt U bent dan meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar niet volledig én duurzaam. Ook dan ontvangt u een WGA-uitkering. Mogelijk met aanvulling vanuit de WW;

4. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U ontvangt geen WGA of IVA uitkering. Wel heeft u waarschijnlijk recht op WW. 


Over de auteur

Joep Herni is coach, DGA en extern vertrouwenspersoon bij Werkcontact B.V., een bureau voor spoor 2 re-integratie en outplacement