Outplacement voor 50 plussers succesvol

   
Antionuszoekt

Outplacement voor 50 plussers succesvol

Amsterdam, 1 november 2021

De krappe arbeidsmarkt maakt dat ook 50 plussers beter aan de baan komen. Dit blijkt uit een onderzoek van Outplacementbureau Werkcontact, een outplacementbureau dat al sinds 2003 gespecialiseerd is in outplacement voor 50 plussers.

 

 

Outplacement leidt ook bij 50-plussers steeds vaker tot een nieuwe baan

 

Het onderzoek, dat niet alleen is gehouden onder de eigen cliënten van het bureau, laat zien dat vooral technisch personeel heel snel nieuw werk vindt. Het vinden van een nieuwe baan voor administratief of secretarieel werk duurt aanzienlijk langer, maar zelfs die groep vindt relatief snel werk. 

Krapte op de arbeidsmarkt voordelig voor de ervaren werkzoekende

Daar waar de oudere werkzoekende voorheen soms wel twee jaar moest solliciteren voordat de nieuwe baan een feit was, zorgt de krappe arbeidsmarkt er voor dat diezelfde werknemer nu gemiddeld drie maanden kwijt is aan het vinden van een nieuwe baan. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat het zelfs nog sneller kan, want 40 procent van de ondervraagde werknemers kozen niet direct voor de eerste aanbieding die zij kregen.  Solliciteren voor 50-plussers is anno 2021 dus geen langdurig proces vol frustraties meer. Werkgevers staan letterlijk te springen om mensen met ervaring. Daarbij komt ook dat werkgevers zich steeds meer bewust zijn van de voordelen en flexibiliteit die oudere werknemers te bieden hebben. Zij hebben immers vaak geen kinderen meer die om 17.00 uur van de kinderopvang gehaald moeten worden en ook de arbeidsethos van de oudere werknemer is hoger dan gemiddeld. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat oudere werknemers relatief vaker bereid zijn tot het volgen van bij- of omscholing. Ook daar speelt mee dat zij zich meer kunnen focussen op hun werk. Het gezinsleven is immers vaak onder controle en veel minder druk dan dertigers met kinderen.

Ook re-integratiekadidaten vinden werk

Niet alleen outplacement-kandidaten vinden eerder werk dan voorheen. Ook mensen die door ziekte niet meer kunnen terugkeren bij hun eigen werkgever vinden eerder werk wanneer zij daarbij geholpen worden door een re-integratie- of outplacementbureau. Werkgevers blijken vandaag de dag duidelijk meer bereid te zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Uit het onderzoek van Werkcontact blijkt dat cliënten die deelnemen aan een spoor 2 re-integratietraject nu drie keer zoveel kans maken op een succesvolle herplaatsing dan 5 jaar geleden.