Re-integratie door middel van een spoor 2 traject: zo werkt het

   
Antionuszoekt

Een spoor 2 re-integratietraject is bedoeld voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en voor wie terugkeer naar het eigen werk niet mogelijk lijkt. Het traject is gericht op het vinden van passend werk bij een andere werkgever en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde re-integratiebureau.

Het traject bestaat uit verschillende fases en activiteiten. De eerste fase is de intake, waarin de werknemer en de re-integratiecoach elkaar leren kennen en de re-integratiebehoefte bespreken. Samen stellen ze een plan van aanpak op dat is afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de werknemer. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die de werknemer ervaart door de gezondheidsproblemen.

Vervolgens is er de fase van arbeidsmarktoriëntatie. Dit houdt in dat de werknemer inzicht krijgt in zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar de vaardigheden, kennis en ervaring van de werknemer en welke functies daarbij zouden passen. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele scholing of bijscholing die nodig is om de werknemer geschikt te maken voor de gewenste functie.

 

Na de arbeidsmarktoriëntatie volgt de fase van solliciteren en bemiddelen. De werknemer gaat actief op zoek naar een passende baan en krijgt hierbij ondersteuning van de re-integratiecoach. Er worden sollicitatievaardigheden getraind, cv en motivatiebrieven opgesteld en er wordt hulp geboden bij het zoeken naar vacatures en het netwerken binnen de gewenste sector. De re-integratiecoach kan ook contact leggen met potentiële werkgevers en bemiddelen tussen werknemer en werkgever.

Wanneer er een passende baan is gevonden en de werknemer begint met werken loopt de begeleiding vanuit de re-integratiecoach door. De coach begeleidt de werknemer in de eerste periode op de nieuwe werkplek, fungeert als een vertrouwenspersoon en ondersteunt bij het integreren in het team en het aanpassen aan de nieuwe werkomgeving. Ook kan er indien nodig aanpassingen op de werkplek worden gedaan om rekening te houden met eventuele beperkingen.

Gedurende het gehele traject wordt de voortgang geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. De re-integratiecoach onderhoudt nauw contact met de werknemer, de werkgever en andere betrokken partijen, zoals de bedrijfsarts en het UWV. Het doel is om de werknemer succesvol te laten re-integreren in passend werk en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Al met al is een spoor 2 re-integratietraject erop gericht om werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn te helpen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Het is maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de werknemer en de inzet van verschillende fases en activiteiten om tot een succesvolle re-integratie te komen.