Vertrouwenspersoon verplicht

   
Antionuszoekt

Vertrouwenspersoon 'verplicht'

Sinds 7 oktober 2020 is het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor organsisaties en bedrijven verplicht gesteld. 
Medewerkers hebben hierdoor een wettellijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon.

Het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon is onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wet is geregeld dat iedere medewerker recht heeft op een sociaal veilige werkomgeving. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 1 miljoen medewerkers in Nederland wel eens te maken heeft met ongewesnt gedrag. Dat kan gaan over pesten, discriminatie, agressie of zelf sexuele intimidatie. Dit schrikbarend hoge aantal heeft er voor gezorgd dat de politiek actie heeft ondernomen met opgelegde maatregelen om ongewenst gedrag op de werkvloer te verminderen. 

De vertrouwenspersoon is sinds 2021 min og meer 'verplicht' gesteld

 
Verantwoordelijkheid van werkgever

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor een sociaal veilig klimaat op de werkvloer. De werkgever moet hiervoor preventieve maatregelen treffen. Welke maatregelen dat zijn is niet specifiek in de wetgeving vastgelegd. Wel adviseert de inspectie SZW organisaties en bedrijven een vertrouwenspersoon aan te stellen. Omdat het  realtief nieuwe wetgeving betrett heeft nog niet elke werkgever in Nederland een vertrouwenspersoon aangesteld.
Een vertrouwenspersoon zorgt er echter voor dat een sociaal veilig werkklimaat sneller gewaarborgd wordt. Want wanneer alle werknemers toegang hebben tot iemand die ze in vertrouwen kunnen nemenen, kunnen eventueel ongewenste omgangsnormen worden teruggedrongen.

Hoewel het aanstellen van een vertrouwenspersoon ten zeerste wordt geadviseerd heeft deze geen wettelijk beschermde positie. Er gelden ook geen wettelijk opgelgede kwaliteitseisen. Daarom adviseert SZW altijd een Onafhankelijk Vertrouwenspersoon aan te stellen die is geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Dit kan iook iemand buiten de organisatie zijn. Sterker nog; dat is vaak beter want dan is de neutraliteit en objkectiviteit eerder gewaarborgd.